IRC - Micronic - inteligentní elektroinstalace, MaR

Přejít na obsah
FUNKCE SYSTÉMU IRC

Systém IRC je navržen pro regulace teplot v jednotlivých místnostech, vše probíhá podle individuálně nastavených vytápěcích režimů. Ekonomika provozu a úspory vycházejí ze skutečnosti.

1. Místnosti jsou vytápěny jen po dobu užívání. Ve zbývajícím čase je v nich udržována taková teplota, aby k jejich opětovnému vytopení na požadovanou teplotu nebylo potřeba neúměrného množství energie.
2. Seskupování aktuálních teplotních požadavků jednotlivých místností a sjednocení těchto požadavků při ovládání výkonu kotle (resp. při regulování přívodu tepla). Tento efekt je hlavní výhodou oproti např. regulaci zajištěné lokálními regulátory nebo regulaci podle referenční místnosti.
 
Hlavní předností IRC regulace vytápění je hospodárné nakládání s teplem při zachování maximální tepelné pohody. Úspory nákladů na vytápění až 40%.      

· Systém je variabilní, přizpůsobí se optimálním potřebám objektu, případně může být vzájemně řízeno i několik objektů.
· Automatizované řízení teplot v objektu (řízení na bázi mikroprocesoru). Možnost rozpočítání nákladů na vytápění mezi jednotlivé uživatele.
· Možnost maximálních úspor nákladů na vytápění.
· Možno jednoduše ‚přepnutí‘ objektu nebo jeho částí do teplotního útlumu.
· Možnost ovládání systému z PC prostředí umožňuje průběžný přehled o teplotách v jednotlivých místnostech a o aktuálním stavu systému. Rovněž umožňuje zobrazení historie teplotních záznamů. Ovládání systému je takto více přehledné a komfortní.
· Možnost regulace všech druhů vytápění, teplovodní radiátorové nebo podlahového vytápění, elektrické přímotopy nebo podlahové elektrické rohože a další.
· Možnost přechodného snížení / zvýšení teploty (z Řídící jednotky nebo z místa pobytu – funkce ‚korekční tlačítko‘ na interiérových prvcích).
· Princip adaptivní regulace přispívá k plynulým změnám teplot a eliminuje teplotní překmity.
 
MÍSTNOSTI:
· Bezhlučný chod – regulace výkonu radiátorů je zajištěna termopohony.
· Možnost bezdrátového přenosu (radiový signál) informací mezi jednotlivými prvky v místnosti.
· Možnost regulace teploty povrchu radiátoru způsobem, který zabrání úplnému vychladnutí radiátoru (eliminace mikroprůvanu od oken).
· Prvky umístěné v interiérech vyhovují i vyšším estetickým nárokům.
· Při vybavení místností možnost použití široké škály prvků od základní po komfortní variantu.
 
KOTELNA: ZDROJ / PŘÍVOD TEPLA:
· Řízení kotelny je řešeno standardně nebo zpracováním na zakázku. Standardně je kotelna řízena dvoustavovým ovládáním kotle a čerpadel a dvoustavovým či proporcionálním řízením mixážních ventilů.
 
OSTATNÍ:
· Systém je vybaven mimosezónní ochranou proti ‚zatuhnutí‘ ventilu.


Návrat na obsah