LED osvětlení - Micronic - inteligentní elektroinstalace, MaR

Přejít na obsah

Osvětlení výrobních prostor

Osvětlení může být součástí různých objektů jako jsou sklady, výrobní haly, sportovní haly, krytá sportoviště, ledové plochy.

Výrobní prostory můžete mít zcela automatizovány a pod kontrolou. Minimalizuje se vliv lidského faktoru, automaticky je udržována úroveň osvitu na požadované hodnotě. Je možno použít různé způsoby řešení, velmi efektivní a pokrokové řešení je ovládání s protokolem DALI.

Do prostor haly se umístí na několik míst senzory intenzity osvětlení, vše vyhodnotí řídicí systém a automaticky ovládá potřebnou intensitu světla i v průběhu dne např při zatažení oblohy. V případě dobrých světelných podmínek je v hale vysoký podíl přirozeného denního světla a systém automaticky vypočítá přesný podíl umělého osvětlení k dosažení požadovaných světelných podmínek. Osvětlení spotřebuje pouze tolik elektrické energie, kolik je nezbytně nutné pro dosažení požadovaného světelného komfortu.

Průběh osvětlení je vizualizován a je možné sledovat, editovat a konfigurovat jednotlivé parametry světelného řešení. Použitím DALI protokolu jsou minimalizovány nároky na kabeláž a zajištěna rychlá a spolehlivá diagnostika světelných zdrojů. Uživatel si může připravit několik vhodných „schémat“ osvětlení dle aktuálního způsobu používání prostor v závislosti na úrovni používání haly.

Je možno řídit automatizovaně osvětlení dle časového harmonogramu a senzorů osvětlení a čidel pohybu, magnetů na vratech a vstupních dveřích. Časovým nastavením vytvoří denní a týdenní harmonogramy pro jednotlivé části budovy, přičemž systém automaticky zohledňuje měnící se čas východu a západu slunce. S použitím DALI sběrnice a senzorů na monitorování přítomnosti osob systém adresně zapíná příslušná světla.

Návrat na obsah