Zálohování (backup) u fotovoltaických elektráren - Micronic

Zálohování (backup) u fotovoltaických elektráren

Jaké jsou vstupní předpoklady pro realizaci zálohování?

 • V případě, že klient má zájem fotovoltaickou elektrárnu (FVE) využít i pro zálohování, je nutné zvolit FVE s bateriovým úložištěm (hybridní FVE). Její měnič (často nazývaný i střídač) umí řídit čerpání elektřiny z více zdrojů – zpravidla z FV panelů, z bateriového uložiště v domě a veřejné distribuční sítě.
 • Pokud dojde k výpadku elektrické energie, FVE tento výpadek či blackout zaznamená pomocí smartmetru a následně automaticky přepne do zálohovacího módu.
 • U hybridní FVE po výpadku panely dále vyrábějí a zásobují zálohované okruhy. V situaci, kdy FVE vyrábí více energie, než zvládnou zálohované okruhy spotřebovat, je „přebytečná“ energie ukládána do baterie pro pozdější využití.
 • Pokud slunce nesvítí a FVE nevyrábí dostatek energie, je dům zásobován částečně nebo zcela z baterie až do jejího vybití na určitou úroveň.
 • Po výpadku napájení z veřejné distribuční sítě se tak FVE může proměnit v zálohovaný zdroj elektrické energie, který zálohovanou zásuvku NEBO (v případě plného zálohování) dům nebo jeho část může po omezenou dobu napájet z baterie.
 • V rodinných domech se nejčastěji používají třífázové asymetrické hybridní střídače o výkonu 10 kW s bateriemi kolem 10 kWh. Tyto fotovoltaické měniče mají výstupní proud kolem 16 A, baterie však “utáhnou” jen cca 8 A ve všech fázích. To je většinou dost málo na pokrytí spotřeby celého domu (jen indukční varná deska v kuchyni spotřebuje klidně 11 A).
 • Proto je v případě plného zálohování zpravidla nezbytné přepojit elektrické okruhy v rozvaděčích tak, aby byly zálohovány pouze podstatné okruhy. Například lednici a mrazák, aby se nezkazilo jídlo, hlavní světelné okruhy, vrata od garáže, čerpadlo, zabezpečovací systém a pak třeba i televizi. Tyto okruhy je pak navíc potřeba “rozdělit” mezi jednotlivé fáze tak, aby byly zatěžovány rovnoměrně, jen s malou asymetrií. A toto přepojení se někdy neobejde bez zásahu do eletroinstalace v domě a bez “přesekání” některých rozvodů.

Jaké jsou varianty zálohování?

 • Nejjednodušší variantou je to, kdy se možnost zálohování, kterou měniče mají, nevyužije a instalace je “bez zálohování”.
 • Často využívanou možností je to, že zálohovaný výstup z měniče specialista vyvede na samostatnou jištěnou a chráněnou zásuvku (1 fáze), umístěné v těsné blízkosti měniče a fotovoltaického rozvaděče. Tomuto řešení říkáme “zálohovaná zásuvka”.
 • A konečně nejdokonalejší variantou je tzv. “plná záloha“ (full backup), která umožní část domu nebo celý dům zálohovat z baterií.

Co se musí vyřešit dříve, než se zapojí plné zálohování?

 • Musíme připravit projekt pro rekonstrukci hlavního rozvaděče a přepojení okruhů. Specialista musí “napočítat” zatížení v jednotlivých okruzích a na základě stávající dokumentace rozvaděče zakreslit nové schéma zapojení rekonstruovaného rozvaděče, které bude odpovídat požadavkům a možnostem.
 • V některých případech může být rekonstrukce hlavního rozvaděče poměrně nákladná (když prvky, které jsou v rozvaděči použité, již nevyhovují normám nebo potřebám), někdy může být i nemožná bez rekonstrukce celé elektroinstalační sítě v domě (když zapojení rozvodné sítě v domě neodpovídá aktuálním normám).
 • Rozvaděč (zpravidla fotovoltaický nebo hlavní) je potřeba rozšířit o prvky, nezbytné pro jištění a přepínání, související se zálohováním.
 • Výstup zálohování z měniče je potřeba propojit silovým kabelem s rozvaděčem.
 • Je potřeba provést novou revizi rekonstruovaného rozvaděče (k tomu je nezbytný zápis z revize předchozí současně s dokumentací skutečného stavu před zahájením jeho rekonstrukce).
 • Je potřeba stanovit režim, ve kterém bude zálohování fungovat, tj. zejména meze a reakce na jejich překročení, a to v návaznosti na parametry, uvedené ve smlouvě o připojení FVE. Specialista pak přenastaví parametry měniče tak, aby odpovídaly danému režimu.
 • A konečně zapojení musí reflektovat to, aby bylo možné manuálně nebo automaticky zálohované okruhy “přepnout” na napájení z distribuční sítě v případě, když dojde k poruše na FVE.

Jaká je cena realizace zálohování?

 • Varianta “bez zálohy” je bez navýšení nabídkové ceny.
 • Pokud zvolíte variantu “zálohovaná zásuvka”, i tato varianta je bez navýšení nabídkové ceny (1 zásuvka, 1 fáze).
 • Varianta “plná záloha” není zahrnuta v ceně a předpokládá objednání a zpracování zjednodušeného projektu, na základě kterého je pak možné ji nacenit a zrealizovat. Platíte tak za zpracování projektu a za vlastní realizaci, cena se typicky pohybuje od 10.000 Kč do 50.000 Kč v závislosti na potřebném rozsahu prací.

Kdy je vhodné zálohování realizovat?

 • Ideální je jeho realizace současně s instalaci FVE, aby nevznikaly zbytečné prostoje a vícepráce.

Zažijte elektroinstalaci s inteligencí

Zajímají vás produkty či služby MICRONIC?
Rádi se s vámi domluvíme na termínu nezávazné konzultace.

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů